22 януари 2008

Фундаменталист или любознателен?

Фундаменталистът е човек, който решава дали един факт е приемлив за него и дали да повярва в него, преди да го е изследвал. Любознателният човек е неговата противоположност - той първо изследва и след това преценя дали ще приеме това, което е установил.
Така започва един мини-филм, в който големият гуру на модерният маркетинг Сет Годин споделя своите мъдри мисли за рекламата, за любознателността, за образованието и въобще за човешкият стремеж към знания и към подтискането на този стремеж у другите.
Фундаментализмът няма нищо общо с религията. Той е въпрос на мироглед, без значение от това каква религия изповядваш.
Един много силен материал, разкриващ много мъдрост и лична позиция.
Насладете му се!

Филмът можете да видите и от блога на Сет Годин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Споделете вашето мнение!