23 юли 2007

Теориите за управлението на проекти според Bas de Baar

Bas de Baar е публикувал един много интересен анализ на структурата на проджект мениджмънта. Той твърди, че "няма една теория, която да обясни управлението на проекти; това е съвкупност от няколко фундаментални идеи: теорията на проекта и теориите на мениджмънта".

По-нататък той описва в един леко хумористичен стил самите теории - тази на проекта и трите теории на мениджмънта: мениджмънт като планиране (management-as-planning), диспечерския модел (the dispatching model) и термостатния модел (the thermostat model), като по този начин прави една дисекция на основните принципи на управлението на проекти, които, обаче, идват от един идеален, теоретичен свят и често се разминават сериозно с реалността.

Изключително добро четиво! Насладете му се!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Споделете вашето мнение!