21 декември 2007

Успех и значимост

Явно коледното настроение ме е завладяло, щом постоянно попадам на разни мъдри мисли, които ме впечатляват и в крайна сметка намират място в моите блогове. Това, което искам да споделя с вас тук, го намерих в блога на Раджеш Сети. Той си задава следните въпроси:
  1. Какво преследвам в живота - успех или значимост?
  2. Щастлив ли съм от това?
Разбира се, тези въпроси човек може (и трябва) да си ги задава през целия живот и вероятно чак в неговия край би могъл да отговори на тях, а може би дори и тогава няма да знае техните отговори. Това, което Раджеш ни предлага, е един цитат от Bob Buford, който дава дефиниции на тези две понятия, така че да ни улесни в намирането на отговорите на горните два въпроса:

Успех означава да използваш знанията и опита си, за да задоволиш себе си.

Значимост означава да използваш знанията и опита си, за да промениш живота на другите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Споделете вашето мнение!